Over ons

De METC Zuidwest Holland is een samenwerkingsverband van:

  • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (locaties Westeinde, Bronovo en Antoniushove te Leidschendam)
  • HagaZiekenhuis, Den Haag (locaties Leyenburg, Sportlaan en Juliana Kinderziekenhuis)
  • Reinier de Graaf, Delft (locatie Diaconessenhuis te Voorburg)

De METCZWH is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek erkende METC, op grond van artikel 16 van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle deelnemende instellingen. Zij beoordeelt onderzoeken met mensen, zowel voor de eigen instellingen, als ook voor andere belanghebbenden. Zij beoordeelt geen fase I geneesmiddelenonderzoek.

De METCZWH toetst professioneel, onafhankelijk en efficiёnt medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, op basis van de WMO, waarbij andere relevante wet- en regelgeving in de beoordeling wordt betrokken. Het doel van deze toetsing is het waarborgen van de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Gedurende de termijn waarbinnen de aanvraag wordt behandeld kan de METCZWH eenmaal nadere informatie vragen als aanvulling op de door de aanvrager al verstrekte informatie.

Lokale uitvoerbaarheidsprocedure

Per 1 juli 2012 adviseert de METCZWH de Raden van Bestuur van aangesloten instellingen niet meer met betrekking tot de lokale uitvoerbaarheid van medisch-wetenschappelijk onderzoek dat door een andere erkende METC is beoordeeld. Wij verwijzen u voor meer informatie over toestemming lokale uitvoerbaarheid naar de aangesloten instellingen.

test image

Post en bezoekadres

METC Zuidwest Holland
P/a HagaZiekenhuis
Route 78
Kamer D-2-004.2
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag
T: 070-210 7680
E: metczwh@hagaziekenhuis.nl

Contact?

Klik hier om naar ons contactformulier te gaan